Oddělovač

Nabídka

Výstavba nízkoenergetických rodinných domů na Včelné jižně od Českých Budějovic.
Rodinné domy 1 a 2 jsou již dokončené, obydlené a nacházejí se v ulici Tikalova.
Rodinné domy 3 až 7 jsou dokončené, obydlené a nacházejí se v ulici Okružní.
Rodinné domy 8 až 11 jsou dokončené, obydlené a nacházejí se v ulicích Okružní a Tikalova.